Izobraževanje otrok

Če govorimo o izobraževanju, imamo običajno v mislih dobro znano izobraževalno vertikalo. Ta se začne s prvim razredom osnovne šole, nadaljuje se preko srednje šole in sega vse do univerzitetnih programov in različnih podiplomskih izobraževanj. Ni pa nujno, da izobraževanje poteka le v okviru teh formalnih programov. Nenazadnje se otroci pridno učijo tudi doma, poleg tega obiskujejo razne obšolske dejavnosti, ki so prav tako koristne za njihov razvoj. Nekateri programi pa so namenjeni prav razvoju spretnosti, ki bodo v korist pri šolskem delu in v vsakdanjem življenju. Tako lahko z zunajšolskim izobraževanjem dosežemo odličen učinek in izpilimo tiste spretnosti, ki jih šola morda nekoliko zanemarja.

Zunajšolsko izobraževanje otrok se izvaja v obliki različnih programov. Nekateri so zelo obsežni in do potankosti prilagojeni otrokom različnih starosti. Ti programi vključujejo širok nabor različnih vaj za krepitev miselnih spretnosti, na ta način se razvijajo različne sposobnosti, ki se izkažejo za zelo koristne – to je recimo mentalna aritmetika, ki omogoča hitro obdelavo števil v glavi, uspešno računanje in reševanje raznih bolj ali manj abstraktnih problemov. Da bi prišla mentalna aritmetika otrokom kar se da v navado ter da bi bili pri tem zelo uspešni, skrbijo prilagojeni programi s strokovnim vodstvom. Poleg vaj za razvoj teh spretnosti pa ti programi ponujajo tudi druge aktivnosti, recimo vaje za krepitev spomina ali koncentracije pri učenju. Mentalna aritmetika je sicer vsestransko uporabna spretnost, ki pride v poštev pri praktično vsaki dejavnosti, pa tudi za druge miselne spretnosti velja podobno, zato se trening za razvoj takšnih spretnosti v veliki meri prekriva. Ravno na ta način se spodbudi celostni razvoj otroških možganov, kar je glavna prednost, ki jo lahko ponudi tovrstno izobraževanje otrok. Ne gre nujno za pripravo na šolsko delo ali za reševanje kakšnih konkretnih nalog, še veliko bolj pomembno je to, da otrok dobro razvije ključne miselne spretnosti, ki mu bodo koristile preko celega življenja.