Zdravje

Zdravje ne pomeni le, da nismo bolani, pač pa je stanje telesnega, druševnega in socialnega blagostanja. Zdravje je sistem, ki se prilagaja okolju in omogoča posamezniku opravljati biološke, socialne in poklicne funkcije. Zdravje je tudi dinamično ravnovesje telesnih, druševnih, čustvenih in osebnih prvin.

Skrb za zdravje ni le interes posameznika, pač pa tudi medicine in institucij zdravja, je odgovornost celotne družbe.

Na naše dravje lahko vpliva več dejavnikov, na primer biološke, socialne, kulturne, psihološke,… razmere  in odzivanje sistema na potrebe, ki jih imamo ljudje.

Zdravstvene kondicije ne moramo neposredno meriti, zato se v praksi uporabljajo tudi kazalniki.

Pomembno je vzdrževanje zdravja

Nenehni proces je doseganje zdravja, ki je odvisen od veliko dejavnikov.

Pomembno je vzdrževanje zdravja

Prehrana

Osnova je prehrambmena piramida in primerna izbira hranil za telo, ki nudi pomembno oporo za zdravega posameznika. Nezdravo prehranjevanje pomeni več možnosti za bolezni.

Spanje

Spalne navade so zelo pomemben dejavnik za javno zdravje. Za otroke je spanje zelo pomembno, saj vpliva na rast in razvoj. Motnje oziroma pomanjkanje spanja je lahko dejavnik, ki vpliva na določene bolzeni. Pojavi se lahko tudi težava, če s spanjem pretiravamo, daljše spanje pa zagotovo ne pomeni tudi boljše zdravje.