AED Slovenija

Defibrilatorji so izjemno uporabne naprave, ki jih je dobro imeti pri roki, če pride do srčnega zastoja. Ker se to relativno pogosto dogaja tudi zunaj zdravstvenih ustanov in na javnih krajih, predstavljajo najboljšo rešitev javno dostopni defibrilatorji, ki jih lahko uporablja vsak. Da bodo tudi tisti, ki niso usposobljeni kot zdravstveni delavci, lahko uporabljali to napravo, pa morajo vsi defibrilatorji ustrezati določenim standardom. Sodobni avtomatski oziroma AED defibrilatorji so odlično pripravljeni na svojo nalogo in tudi prijazni do uporabnikov.

Za AED Slovenija predpisuje nekatere zahteve, ki jim morajo ustrezati vse naprave v javni rabi. Tako lahko potencialni uporabniki vedno računajo na enak način uporabe, ne glede na to, kakšna je cena defibrilatorja ali model naprave. Tudi najcenejši aparati so povsem pripravljeni na svoje delo in lahko rešijo življenje v primeru srčnega zastoja. To pa zahvaljujoč standardom, ki predpisujejo delovanje teh naprav. Tako recimo za AED Slovenija v vsakem primeru zahteva slovenska navodila, ki vodijo skozi postopek. Običajno so to kar glasovna navodila, ki močno olajšajo uporabo v praksi. Pričakujemo lahko jasno navedene korake za uporabo defibrilatorja, torej bo vsak uporabnik točno vedel, kaj mora v določenem koraku storiti. Tudi algoritmi delovanja so določeni s standardi, ki skrbijo za optimalno delovanje in kar najboljši rezultat, v tem primeru se za AED Slovenija drži tudi mednarodnih smernic.

Standardi določajo tudi namestitev in označevanje naprav. V tem oziru je lahko cena defibrilatorja nekoliko večja od stroškov pri nakupu same naprave, misliti moramo namreč še na montažo in označevanje. Predpisana je uporaba namestitvene opreme, ne smemo pa pozabiti še na 3D tablo, ki označuje lokacijo naprave. Tako je cena defibrilatorja z montažo lahko nekoliko višja, zadostimo pa pogojem za namestitev naprave na javnem mestu. Tak defibrilator bo enostavno opazen in hitro dostopen, torej v praksi tudi najbolj učinkovit.