Prisilna poravnava podjetja

V primeru slabega poslovanja podjetja, obstajata dve možnosti. Prva je stečajni postopek, s katerim podjetje ne obstaja več. Drugi postopek pa imenujemo prisilna poravnava podjetja, s katerim se podjetje finančno prestrukturira tako, da je dolžnik sposoben odplačati svoj dolg do upnikov in istočasno nadaljevati s svojim poslovanjem. Gre za zapleten in kompleksen postopek, v katerem je pomoč strokovnjakov zagotovo zelo dobrodošla.

Prisilna poravnava podjetja pomeni poravnavo med dolžnikom in upniki. Oba imata v primeru poravnave nek interes. Dolžnik, da odplača dolg in nadaljuje s poslovanjem, in na drugi strani upnik, ki si želi dobiti nazaj svoje terjatve. Predlog za prisilno poravnavo se poda na sodišču. Pred samim odločanjem pa je potrebno pridobiti tudi poročilo pooblaščenega ocenjevalca, ki oceni ali bo podjetje po prisilno poravnavi plačilno sposobno. Za to pa potrebujemo ustrezne strokovnjake, ki že imajo razvito metodologijo in postopke za podajanje ocen o plačilni sposobnosti podjetij.

Optimizacija poslovnih procesov za učinkovito in uspešno poslovanje podjetja

Vsako podjetje si želi poslovanje s pozitivno bilanco in dobičkom. Vendar vedno ni tako. Včasih so stroški poslovanja bistveno večji od samega prometa, zato se takšna podjetja pogosto znajdejo v težavah. Predvsem se soočajo s tem, kako bi zmanjšali stroške poslovanja. V tem primeru nam pride prav optimizacija poslovnih procesov.

Optimizacija poslovnih procesov je izboljševanje poslovanja podjetja z namenom zmanjšanja stroškov organizacije in izboljšanja kakovosti poslovanja. Osnovni cilj optimizacije poslovnih procesov je dvig učinkovitosti podjetja in dvig dodane vrednosti podjetja. Običajno se za optimizacijo poslovnih procesov odloči vodstvo podjetja. Opravijo jo lahko sami, ali pa se za pomoč obrnejo na neodvisne organizacije oziroma skupine, ki se med drugim ukvarjajo s finančnim svetovanjem. Strokovnjaki na tem področju so zagotovilo, da bo optimizacija poslovnih procesov v podjetju čim bolj učinkovita, saj imajo zelo dobro dodelane strategije, kako pomagati podjetjem v različnih situacijah.