Izpušni sistemi v starejših avtomobilih

Avtomobili že dolgo veljajo kot najpogosteje uporabljeno prevozno sredstvo. Odlikuje jih enostavno upravljanje in dejstvo, da so nam na voljo prav vsak trenutek, ko jih potrebujemo. Veliko zaslug za to ima njihova energetska zasnova, ki omogoča relativno dolgo delovanje z le kratkimi intervali polnjenja goriva. Že od samih začetkov so avtomobili v največji meri zasnovani za kurjenje fosilnih goriv, ki imajo zelo visok kemični potencial oziroma energetsko vrednost. Posledice uporabe fosilnih goriv pa so izpusti plinov, ki močno škodujejo okolju in nam že mnogo let povzročajo vrsto preglavic. 

Vpliv škodljivih plinov na okolje se da k sreči v veliki meri omejiti z uporabo ustreznih izpušnih sistemov, ki v kombinaciji z učinkovitimi motorji pripomorejo zlasti h zmanjšanju vrednosti izpustov NOXov in trdnih delcev. Izpušni sistemi za izboljšanje zraka tako vsebujejo več enot z različnimi funkcijami. Katalizator je del izpušnega sistema, ki skrbi za pretvorbo NOXov v manj škodljive pline – dušik in kisik. DPF filter pa skrbi za filtriranje trdih delcev, ki v njem nato tudi zgorijo. Odstranitev DPF filtra lahko poslabša vrednosti plinov na tehničnem pregledu.

Za filter trdih delcev je treba skrbeti. Občasna odstranitev DPF filtra je potrebna zato, da se preveri njegovo stanje in ga po potrebi zamenja. Odstranitev DPF filtra poteka pod nadzorovanimi pogoji. DPF filter je deležen temeljitega pregleda, kjer se vidi morebitna zamašenost, ki bi lahko bila vzrok za slabše delovanje motorja oziroma njegovo zmanjšanje moči. Mnogi izpušni sistemi v starejših avtomobilih DPF filtra nimajo. Pri njih zato pride do povečanih izpustov prostih trdih delcev v zrak, kar poslabša kakovost zunanjega zraka. V skladu s smernicami za izboljšanje zraka morajo novejši avtomobili imeti bistveno manjše izpuste teh delcev. Tudi za starejše avtomobile obstaja rešitev – namestitev DPF filtra. Ti so relativno poceni in pripomorejo h manjšim dimnim izpustom.