Insolventnost podjetja

Pri poslovanju z različnimi podjetji moramo biti zelo pozorni na to, v kakšnem stanju so. Predvsem seveda upoštevamo njihovo plačilno sposobnost. Pri poslovanju s podjetji, ki jim ne gre tako dobro, namreč tvegamo različne težave, od zamud do neplačil. Tako nastajajo različni stroški in nevšečnosti, tem pa se lahko dobro izognemo z ustrezno preventivo. Predvsem moramo vedeti, kaj pomeni insolventnost podjetja in kaj lahko v takšnih primerih pričakujemo, spremljati pa moramo tudi rešitve, ki jih koristijo podjetja v težavah.

Te informacije so relevantne predvsem pri poslovanju s podjetji, ki se znajdejo v težavah, seveda pa si lahko na ta način pomagamo tudi pri lastnem poslovanju. Tveganje za insolventnost podjetja je namreč prisotna pri mnogih podjetjih, tudi v času relativno uspešnega poslovanja. Še veliko bolj pogoste so težave z likvidnostjo, ki imajo lahko v praksi podoben učinek, namreč zamude pri plačilih in druge težave pri poslovanju. V osnovi insolventnost podjetja pomeni prav to, da podjetje ni sposobno poravnavati svojih obveznosti in dolgov. Za dejansko insolventnost mora biti sicer izpolnjen pogoj, da vsa sredstva podjetja ne zadostujejo za plačilo nastalih dolgov, a težave se lahko pojavijo že veliko prej. V tem primeru lahko pričakujemo zamude s plačili in tudi neplačila, saj podjetje ne more zbrati denarja za plačilo oziroma ima pri plačilih druge prioritete.

Ena možna rešitev je prisilna poravnava podjetja, ki je pogosto v interesu tako podjetju kot tudi upnikom. Gre za prestrukturiranje podjetja z namenom poplačila dolgov, kar predstavlja možno rešitev. Alternativa je stečaj, ki ne pomeni dobre napovedi za poslovanje podjetja in tudi za njihove poslovne partnerje. Prisilna poravnava podjetja pa nasprotno pomeni možnost poravnave dolgov in naposled tudi uspešnega poslovanja, čeprav so za to potrebne velike spremembe in običajno ne moremo pričakovati, da bo podjetje v tem času normalno poslovalo.