DPF filter 2

Dizelska vozila imajo nekatere odločilne prednosti, zaradi katerih predstavljajo priljubljeno izbiro pri mnogih voznikih. Res pa je, da imajo tudi nekaj pomanjkljivosti. Ena izmed večjih kritik je vezana na škodljivost izpušnih plinov, predvsem na možnost uhajanja trdnih delcev, ki so zelo škodljivi za zdravje ljudi in okolja. To težavo naslavljamo s filtri, ki so znani že pol stoletja, a so šele v zadnjih letih postali nujna oprema dizelskih vozil.

Ključno vlogo pri odstranjevanju trdnih delcev v izpušnem sistemu dizelskega vozila ima DPF filter, ki je zadolžen prav za to nalogo. Na srečo lahko trdne delce brez večjih težav ločimo od izpušnih plinov z ustrezno mehansko pregrado – plini neovirano potujejo skozi sito, medtem ko se trdni delci na njem zanesljivo ujamejo. Tako deluje DPF filter, ki pa mora biti temu namenu zelo dobro prilagojen. Kratkoročno je učinkovitost takšnega filtra seveda neoporečna, pričakujemo lahko, da bo filter trdih delcev brez težav opravljal svojo nalogo z odličnim učinkom. Zaradi svoje zasnove pa DPF filter predstavlja tudi tveganje za zamašitev, predvsem pri dolgoročni uporabi. Ob trdnih delcih in sajah se namreč na sito filtra nalaga material, ki ovira pretok izpušnih plinov in lahko začne povzročati določene težave. Pametno je torej, da imamo filter trdih delcev stalno pod nadzorom in ga po potrebi tudi čistimo oziroma vzdržujemo. Pri starejših vozilih je smiselno DPF filter kar zamenjati.

Vsa dela, ki vključujejo prilagajanje filtra, naj opravljajo usposobljeni strokovnjaki. Obstaja namreč možnost, da bodo filtrirane snovi ušle v okolje, kar je lahko zelo nevarno. Čeprav lahko filter trdih delcev sami odstranimo in tudi dokaj učinkovito očistimo, ne moremo pričakovati dobrega dolgoročnega učinka takšnega početja. Veliko bolj smiselno je za opremo avtomobila dobro poskrbeti preprosto tako, da delo prepustimo strokovnjakom. Ti imajo bolj ustrezno opremo, tudi ustrezna znanja in izkušnje, da lahko zagotovijo popolno zadovoljstvo.