električni viličar

Pri vzdrževanju in servisiranju vozil, kot je električni viličar, je potrebno upoštevati nekaj splošnih zakonitosti. Vedno je potrebno upoštevati navodila proizvajalca in na prednastavljene intervale brez pomisleka menjati nekatere ključne elemente pri dvižnih mehanizmih in pogonskem sklopu. Tudi hidravlični sistem potrebuje primerno olje, specificirano s strani proizvajalca. Menjavo tega olja je potrebno izvesti z natančno predpisanim postopkom, sicer lahko sledi katastrofalna odpoved enega ali ve hidravličnih valjev, kar ima lahko hude posledice, tako za bremena, kot tudi za uporabnike viličarjev  in pomočnike v skladišču. Pri menjavi olja se statistično dogaja tudi največ malomarnih posegov, ko se domači mojstri ne držijo predpisanih kvalitet olja, ali pa v hidravlični sistem dodajajo različna olja, kar je še huje in zares nevarno. Tudi hidrostatski pogon za električni viličar potrebuje redno menjavo olja, ki je praviloma povsem druge vrste kot olje, ki ga uporabljamo za polnitev hidravličnih sistemov.

Ne pozabimo tudi na skrb za gume za viličarja. Te zagotavljajo ustrezen stik s podlago in morajo biti vedno pripravljene. Različno groba podlaga in obračalni režimi pri kopici skladišč onemogočajo, da bi menjavo gum zapovedovali s časovno omejitvijo na podlagi števila opravljenih delovnih ur za električni viličar. Zato je potrebno biti pozoren na obrabo oziroma postopno tanjšanje profila na gumah. V primeru, da višina profila nanese pod vnaprej določeno mero, je treba gume za viličarja nemudoma zamenjati. 

Vseeno pa gume za viličarja sčasoma tudi izgubljajo na prožnosti, tako da je tudi tovrstne lastnosti treba vzeti v upoštev. Pri viličarjih za delo na razgibanem terenu pa spet veljajo povsem drugačne zakonitosti za gume in menjavo le-teh. Na grobem terenu pride do večje obrabe, hkrati pa je v zakup treba vzeti še dejstvo, da so gume lahko polne in tako precej trde, ali pa napihljive. Pri slednjih je poleg kontrole obrabe profila nujno tudi kontroliranje primernega tlaka.