Silos

Pri kmetovanju si ne moremo privoščiti veliko kompromisov, saj lahko zelo hitro ogrozimo dobrobit živali, kakovost pridelka ali druge uspehe, ki jih pri tem delu lahko dosegamo. Da bi svojo dejavnost kar najbolj suvereno opravljali, se moramo posvetiti vsem ključnim opravilom in tudi mnogim detajlom, v končni fazi pa o učinku gotovo odloča tudi oprema. Uporabljamo namreč veliko naprav in pripomočkov, omeniti pa gre tudi nekatera večja poslopja, ki imajo neprecenljivo vlogo pri kmetovanju.

Najprej je treba poskrbeti za objekte, ki omogočajo uspešno kmetovanje. Omenimo recimo hlev ali pa silos – brez takšnih objektov si ne moremo predstavljati uspeha. Po drugi strani velja, da s kakovostno opremo lahko močno olajšamo delo na kmetiji, saj imamo vedno kar najboljše pogoje za delo. Dobro urejen silos omogoča enostavno shranjevanje silaže in učinkovito hranjenje živali, enako velja za druge objekte, če jih uspemo dobro prilagoditi svojemu namenu. Prav tako imamo s tem velik vpliv na svoje lastno delo, saj bo gotovo lažje delati, če imamo vsa poslopja dobro urejena. To se še posebej izkaže v kašnih zahtevnih razmerah, takrat je recimo še kako dobrodošlo, da je silos povezan s hlevom.

Seveda pa sami objekti še ne pomagajo veliko, če niso dobro opremljeni. Največjo vlogo ima pri tem hlevska oprema, ki je naravnost nepogrešljiva. Ne moremo si predstavljati uspešne živinoreje brez dobro opremljenega hleva. Hlevska oprema pokriva zelo široko področje, tako da ne moremo izpostaviti le nekaterih ključnih kosov. Lahko bi sicer omenili večje sisteme, ki jih res ne smemo spregledati, recimo prezračevanje, ki je pogosto šibka točka večjih hlevov. Imamo pa opravka še z raznimi drugimi pripomočki, tudi kakšnimi manjšimi, ki v praksi lahko naredijo veliko razliko. Hlevska oprema mora biti celovita, kakovostna in učinkovita, le tako lahko pričakujemo kar najboljši rezultat pri delu na kmetiji.