Blagovna znamka

Vsak posameznik ali pa podjetje, ki ima željo nastopati na trgu s svojimi produkti, želi seveda to maksimalno zaščititi. Zato je zelo pomembno, da pozna vse zakone, ki določajo, kako zaščititi svoje izdelke in pa same produkte. Blagovna znamka tako predstavlja pravico industrijske lastnine, s katero se zavaruje kakršenkoli znak ali p kombinacija znakov, ki v gospodarskem svetu omogočajo razlikovanje blaga oziroma storitev enega podjetja od drugega podjetja.

Samo blagovno znamko je pred uporabo seveda potrebno registrirati, saj mora biti preverjena in ne sme biti enaka drugi blagovni znamki, ki na trgu že obstaja. Blagovna znamka tako predstavlja nekakšen zaščitni znak vsakega podjetja, po katerem ga vsak kupec prepozna. Cilj vsakega podjetja je seveda ustvariti dobro ime in na podlagi tega zelo uspešno poslovati na trgu. Pri temu pa je sama blagovna znamka ključnega pomena, saj jo vsi kupci prepoznajo in vedo, da gre za izdelke tega določenega podjetja, ki uporablja to blagovno znamko.

Patent je obvezen za vsako inovacijo, saj se jo tako zaščiti

Vsak izmed nas ima v sebi željo, da bi nekoč na trg prodrl s svojim unikatnim izdelkom, nad katerim bi bili vsi navdušeni in bi ga vsi potrebovali. Za to je seveda potrebno veliko dela in odrekanja, a trdo delo je pot do uspeha. Sam izdelek, ki na trgu predstavlja inovacijo, je potrebno primerno zaščitit, da ga ne bi vsi začeli proizvajati in z njim služiti.

Patent tako predstavlja zaščito določenemu izdelku, ki je na trgu zares nov. Ostalim onemogoča to, da bi proizvajali ta izdelek in ga prodajali kot svojega. To seveda predstavlja ključ do uspeha, saj se s tem vsak posameznik zavaruje pred samo krajo izdelka. Patent traja 20 let od datuma vložitve prijave in velja samo v Sloveniji.

Na domačem trgu se tako posameznik ali podjetje zaščiti, da ne bi vsi tega izdelka izdelovali in pa prodajali.