Pa srečno, Perovo!

Se še spomnite lanske naslovnice in uvodnika Perovskega lista? Oba sta naravnost in »za ovinkom « nagovarjala ljudi dobre volje z obeh perovskih na skupno (nekdanje in sedanje) Perovo. Temu primerne so bile tudi vsebine lanskega krajevnega lista in takšne so tudi letos. Zapisujejo perovske dogodke za spomin in odkrivajo perovsko (pol)preteklost, se dotikajo (še vedno) aktualnih dogodkov in predstavljajo perovske obraze. Vstopajo v stare in nove perovske domačije in vile, poiščejo Perovo v leposlovju in razkrivajo že desetletja staro pot v šolo. V Kamniku, na perovskem vrtu spet raste paradižnik Kamnik. Gostimo hiše s poslanstvom in perovske fabrike, ki hvala bogu so še, kot so še perovski dobrotniki, ki pomagajo tudi temu listu. Skratka, Perovski list ob svojem četrtem rojstnem dnevu ni menjal pražnje obleke, je pa vanjo spravil nove ljudi, domove in vsebine – z obeh perovskih bregov.

In je tu že druga zgodba mojega nagovora. Kot lani, se bom naslonila na imeniten Goranov članek (mimogrede, tradicionalno pride med zadnjimi, a mu je zamuda zaradi njegove iskrive »goranščine « že vnaprej oproščena), kar upam, da ga ne razjezi. Ko v njem piše, da se mora vele- perovski dogodek Perovanje vrniti »na prej« predvidevam, da ima v mislih rojstvo dogodka v letu 2010, ko smo z njim obeležili 770-letnico kraja Perovo in mu v zibko položili obljubo, da bo to praznik multikulturne družbe, ki je Perovo izbrala za svoj novi domači kraj ter tako mavrično premešala stari perovski živelj. V zibko dana obljuba, da dogodek soustvarjajo in praznujejo vsi, tudi prebivalci starih in novih blokovskih naselij ter novih hiš na Perovem, ostaja izziv za »naprej« in iskreno povabilo novim soustvarjalcem, da Perovanje postane, kar si že od samega začetka prizadevamo, pravi perovljanski festival. Ob takšnem razmišljanju se samo po sebi porodi novo. Zakaj tudi ne Perovo »na prej/od prej«? V čas, ko je bilo Perovo na enem in drugem bregu Kamniške Bistrice – Perovo. Vsaj v družabno socialnem druženju in povezovanju, saj politične odločitve o razdelitvi kraja na dve krajevni skupnosti iz polpretekle zgodovine nimajo pri tem nobene vloge in ne moči. Da smo, kar smo bili že »od prej« in bomo še »naprej« - Perovljani Perovljanom – Perovljani! Iz vseh vetrov na obeh bregovih Kamniške Bistrice.

Avtor naslovnice, Dušan Sterle, nam pri tem (hote ali nehote) kot lani tudi letos ponuja simbolno pot, po kateri naj stopa Perovo. Lani Janežičev drevored kot ena od poti, ki povezuje oba perovska bregova, letos kolesje ob Titanovem jezu kot gibalo sprememb, vsakršnih. Predvsem naprej in kar je dobrega tudi - na prej!
Pa srečno, Perovo!

Ivana Skamen, glavna in odgovorna urednica


Novi številki Perovskega lista na pot

Zdi se mi, da je minilo že mnogo let od takrat, ko smo »rojevali« prvo številko Perovskega lista. Takrat sem napisal nekaj vrstic za »urediteljico« Katjo Trotošek … v poduk in kratek čas, pa tudi v zahvalo za potrpljenje, s katerim je s svojimi sodelavci obujala spomine na perovske starožitnosti, ki sem jih sam hotel odriniti v podzavest.

Vesel sem bil bogate vsebine prve številke Perovskega lista. Marsikaj, kar je bilo tam zapisano, bi odšlo v pozabo. Še bolj pa sem bil vesel spoznanja, da mnogi med mojimi sokrajani, ki živijo na Perovem tukaj in zdaj, želijo vedeti nekaj več o tem, kaj se je dogajalo na tem prostoru v bližnji in daljni  preteklosti. To sta potrdili tudi obe naslednji številki Perovskega lista in vas taka in drugačna »perovanja«, ki so postala že kar tradicionalna.

Pravijo, da postajamo v mojih letih vedno bolj otročji in bi bilo bolj pametno, da prepustimo tovrstno pisanje in »pametovanje« mlajšim, ki urejajo  zadeve na računalniški način. Takega mnenja so tudi različni birokratsko oblastni organi, ki (vsaj meni) na nekatere »na roko« pisane vloge niti ne odgovorijo.

Imam srečo, da sedanja glavna in odgovorna urednica Perovskega lista gospa Ivana Skamen sprejme moj krevljasti rokopisni sestavek, ki ga bo sama dešifrirala oziroma transkribirala (prestavila iz enega črkopisa v drugega, kot na primer iz cirilice v latinico).

Iz vsega srca želim, da bi tudi nova številka Perovskega lista prispevala k spoznavanju in sožitju; naj se nadaljuje vse, kar je dobrega nastalo v 770-letni perovski tradiciji.
Želim, da bi za vsakega od perovskih domov, njihove lučke gledam v nadstropjih stolpnic in posameznih hiš(k)ah, obveljale pesnikove besede:

Je streha človeku, je sanjam zavetje.
Bo trdna in trajna, če nam bo dom.
(Tone Kuntner)

To željo in voščilo še posebej namenjam naši Katji Trotošek in njenemu novemu domu tam doli na Krasu. Prepričan sem, da se bodo perovske korenine tudi na Krasu dobro prijele!
Katja, Vso srečo ti želimo, radi te bomo vedno imeli in pogrešali te bomo.

Na  Perovem, na en kisel/deževen novembrski dan,
Janez Majcenovič

(kliknite fotografijo za povečan prikaz)

Postanite perovski soustvarjalec!

V a b l j e n i   k  soustvarjanju P e r o v a n j a   in  P e r o v s k e g a   l i s t a.  Pridružite se ustvarjalcem dogodkov, ki z abecedo srca in predanostjo svojemu kraju govorijo, pišejo, rišejo, ustvarjajo in po potrebi tudi igrajo perovske zgodbe.

Pišite nam na skd.perovo@gmail.com.

Športno kulturno društvo Dober dan, Perovo - ŠKD Perovo (http://skd.kamavt.si/)