Pohvale in spodbude Zbora članov Društva Perovo

Letni zbor članov Društva Perovo je 10. 2. 2017 zasedal, živahno in konstruktivno razpravljal, sprejel in pohvalil delo ter vzorno poslovanje društva v letu 2016 in s spodbudami pospremil društvene aktiviste v nove načrtovane »zmage« v letu 2017:
• Trikraljevska kolednica pri Grošanu;
• Srečanje perovskih žena;
• Medgeneracijsko sodelovanje – dogodki – s perovskima vrtcema (Sneguljčico in Zarjo);
• Perovanje z Igrami krajevnih skupnosti brez meja;
• Delavnice za krajane v smislu druženja in zdravega načina življenja na Perovem;
• Celoletne aktivnosti Perovčkov – Šola zdravja na Perovem;
• Izdaja Perovskega lista (letnik 8) v tiskani in spletni obliki.
Program, vsebina in število dogodkov bodo v veliki meri odvisni od višine sofinanciranja sredstev iz naslova javnega razpisa za izvedbo kulturnih programov in projektov, kjer bo društvo kandidiralo tudi v letu 2017 in sofinanciranja dogodkov KS Perovo, na katero društvo naslovi pobudo za povečanje višine dosedanjih sredstev. Poudarek vsebine bo na raznolikem krajevnem in društvenem povezovanju in sodelovanju tako na lokalnem »perovskem« nivoju, kot tudi na občinskem.

Na zboru članov je stekla beseda o osrednjem perovskem dogodku – Perovanju 2017, ki bo 6. maja 2017 popoldan.Predlaga se ponovitev lanskega scenarija (še posebej, ker je sodelovanje tudi letos že potrdila GRS Kamnik) na bregovih Kamniške Bistrice, z obveznimi Igrami krajevnih skupnosti (občine Kamnik) brez meja, saj je bil lani zaradi močnega naliva scenarij precej prilagojen razmeram.
K sodelovanju z različnimi delavnicami in igrico se povabi dijake GSŠRM Kamnik, ansambel LG, Street Workout, … Pripravi se »gradbeni načrt« za gradnjo vrbove hiše, k sodelovanju pa se povabi tudi mlade kulturnike.