ORGANI DRUŠTVA

Predsednica:

Ivana Skamen

Podpredsednica:

Marta Zabret

Blagajničarka:

Helena Kovačič

Tajnica:

Helena Sterle

Upravni odbor:

Ivana Skamen
Marta Zabret
Helena Sterle
Helena Kovačič
Barbara Bergant
Vlasta Prelog
Goran Završnik

Nadzorni odbor:

Jurij Reščič
Tatjana Hlačer
Janez Majcenovič

Častno razsodišče:

Marjeta Humar
Maruša Kožman
Branko Novak

Sekcije:

Postopno se bodo znotraj društva oblikovale sekcije za šport, za dramsko igro, za glasilo in druge publikacije, za perovske ljudske običaje, za strokovna in protokolarna srečanja, sekcija pevcev, perovske mladine, perovskih seniorjev …. Odločitve o ustanovitvi sekcij in imenovanju njihovih vodij se bodo sprejele na sejah upravnega odbora ŠKD Perovo.