Kategorija - arhiv: RAZNO

Pojedli “nagradi”, se poveselili in poslovili, a le za kratek (počitniški) čas!

Malo počitnic smo si pa tudi perovski ŠKD-jevci in krajevni svetniki zaslužili, saj smo prvo polovico leta naše Perovo prepletli in razgibali s številnimi dogodki. Pa smo za veselo slovo izkoristili tudi malček krajevne “diplomacije” in to storili (znova)skupaj s KS Duplico. Namreč, zasluženi nagradi – družinski pici z nedavnih krajevnih iger na Duplici smo “vnovčili” skupaj v prijazni donatorski perovski hiši dobrot – Pizzerii Skok.

In kako je bilo?
Ja, kako pa drugače, kot se lahko imajo “enifejst” ljudje, ki so izpit iz povezovanja krajevnih skupnosti, opravili z odliko!? Najprej na perovskem Perovanju, nato na dupliškem krajevnem prazniku, tokratno tretje srečanje pa na nevtralnem terenu – v sosednji KS Novi trg (hecno, a ne, saj bi lokacija na kamniški obvoznici prej sodila v kraj naslova, ki ga nosi, namreč Perovo in (ali) v KS Duplica, na katero se “naslanja”). Vsako srečanje je malo drugačno, a vedno prijateljsko in šaljivo.
Ko smo pojedli “nagradi”, smo se Dupličanom podobrikali s skromnimi darilci, s katerimi vedno preseneti naša duhovita Helena. Podarili smo jim perovski zemljevid, da bodo znali (še) priti na Perovo, vrečko s semeni za označitev poti, če bodo peš prišli, da bodo znali nazaj, za vsak slučaj pa še vrvica, če ptički pozobajo semena ter večji papirnat čolnič, če se odločijo za prihod po Bistrici, ki nas združuje in povezuje … Za njihovega vsestranskega sokrajana in piarovca Franceta, je Helena pripravila poseben pisan čolniček, ki prav pride za spremljanje, reševanje, fotografiranje dupliške ekipe, vanj pa položila osebno vizitko s pravilno napisanim priimkom – StErle, da je ne bo več zamenjeval s Strletovimi iz Perovega …
Čeprav je bilo na mizi kar nekaj “jabolčnega” soka, nismo bili v rožicah, med njimi pa, pa tudi med ptički … Kjer je prijaznost doma, tam ptički letajo in prijateljstva spletajo!
Bi lahko prvo “krajevno” polletje še lepše in bolj obetavno zaključili?!

Poglejte kak’ pridne Perovčice smo me …

V soboto, 11. junija, je Duplica praznovala svoj krajevni praznik. Pa smo jim seveda Perovčani vrnili obisk, da nebi kdo mislil, da smo mlatili prazno slamo, ko smo na naše Perovanje vabili sosednje krajevne skupnosti z namenom povezovanja in druženja krajanov. Na Duplici se je igralo, pelo in po pražnje govorilo, telovadilo, pa tudi “garalo” … Za to smo poskrbeli mi – perovska “delegacija”: perice Helena, Vlasta in Ivana, fanta Edo in Robi, oporna stebra ekipe pri sušenju perovske žehte in “fenica”” Magda, saj se ekipi brez navijačev slabo piše …:-). S Perovega smo prinesli žehto, jo oprali, oželi in obesili, dupliški veter’c pa jo je osušil, kot bi mignil. Tako je ostalo dovolj časa (in moči) za športne “boje” in častno zastopanje perovske volje in druženje ob poskočnih godcih. Golaž pa je “poskrbel”, da se nam nikamor ni mudilo, še posebno perovskim gospodinjam …

Kako fajn bi šele bilo, ko bi se nam pridružilo še več krajevnih skupnosti … Bomo pa mi iz Perovega za zgled in radi vabili in hodili v goste.

duplica2016

(za več fotografij klikni gumb Več)

27 let delovanja kamniškega kabelskega TV omrežja

Leta 1986 so vaščani v kamniški okolici na pobudo krajanov Soteske in Nevelj začeli graditi kabelsko razdelilni sistem. V krajevnih skupnostih in naseljih so bili ustanovljeni gradbeni oziroma iniciativni odbori, ki so skupaj s sveti krajevnih skupnosti vodili in bdeli nad gradnjo,  seveda pa tudi nad smotrno porabo sredstev, ki so jih v ta namen prispevali krajani. V nekaterih KS so bila delno uporabljena tudi sredstva, ki so jih prebivalci zbirali s krajevnim samoprispevkom.
 Del kabelsko razdelilnega sistema je bil zgrajen v letu 1986. Zanj pa je bilo potrebno zagotoviti optimalni način vzdrževanja, nadgrajevanja in upravljanja s premoženjem zgrajenega.
   Krajevne skupnosti Nevlje, Podgorje, Tunjice, Perovo, Zaprice, Kamnik Center, Godič, Duplica in Novi trg so v ta namen leta 1993 ustanovile odbor CATV Kamnik. Ta odbor je od svetov Krajevnih skupnosti dobil pooblastilo za ureditev lastninsko pravnih, ter obligacijskih razmerij  v kabelsko razdelilnem sistemu.
    Odbor je po posvetu s pravno službo in po dobljeni informaciji s strani državnih organov sprejel sklep, da se ustanovi  zavod zasebnega prava, kjer bodo lahko uporabniki priključkov svoj idealni lastniški delež z ustrezno listino prenesli v upravljanje organom Zavoda KRS Kamnik. Odbor je z namero seznanil tudi tedanji Občinski izvršni svet, ki je izdal pozitivno mnenje k temu dejanju.
   Na tej podlagi je bil v letu 1996 na osnovi določil Zakona o zavodih ustanovljen Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik. Organi zavoda so s podatki o uporabnikih, ki so jih prejeli od Krajevnih skupnosti, ter na podlagi podatkov o naročnikih, ki so jih člani odbora zbrali na terenu, ter pri tem vključili tudi Zakon o telekomunikacijah, prevzeli naloge, za katere je bil ustanovljen zavod. Naročnikom je začel zaračunavati stroške delovanja sistema v skladu z sprejetimi akti upravnega odbora, ustanovnega akta ter statuta zavoda.
   V letu ustanovitve je 2333 uporabnikov (solastnikov) preneslo upravljanje svojih solastniških deležev na zavod, ter s podpisom akta o ustanovitvi, postalo solastnik Zavoda. Vlagatelji, ki svojega solastniškega deleža niso prenesli  v upravljanje zavodu, so še vedno lastniki svojega deleža sistema, ter lahko z njim razpolagajo samo sami.
  Od pravic, ki izvirajo iz lastništva vloženega deleža, pa je potrebno ločiti obveznosti, ki izhajajo iz uporabe storitev, katere zavod ponuja svojim uporabnikom in ustanoviteljskih pravic solastnikov.
  Zakon o obligacijskih razmerjih za sklenitev predmetne pogodbe takrat ni zahteval pisne oblike, pri čemer je v 26. členu določal, da je pogodba  (in s tem obligacijsko razmerje) sklenjena, ko se pogodbeni stranki zedinita o njenih bistvenih sestavinah. Obligacijski zakon je v svojem 28. členu določal tudi to, da se volja za sklenitev pogodbe lahko izjavi tudi z besedami, z običajnimi znaki  ali z katerimkoli drugim ravnanjem, iz katerega se da zanesljivo sklepati, da obstoji.
  Uporabniki so v tem primeru izrazili svoj sprejem splošne ponudbe in s tem sprejem naročniškega odnosa s sistemom, s podpisi pogodb, izjav, soglasij, plačili prispevka, podpisom ustanovnega akta zavoda in seveda s plačili posameznih obveznosti, kar je v pisarni zavoda večinoma tudi dokumentirano.
  Z ustanovitvijo Zavoda KRS so Odbori imenovani pri Krajevnih skupnostih in sveti KS prenesli vse predmetne pravice in obveznosti iz uporabniških in naročniških razmerij na Zavod KKS Kamnik. V kolikor po tej spremembi posamezni uporabniki  Zavodu KKS Kamnik niso pisno sporočili, da ne želijo biti uporabniki oziroma naročniki storitev, traja takšno pogodbeno razmerje do prejema uporabnikove pisne odpovedi oziroma do fizičnega odklopa priključka. Zakon o telekomunikacijah definira pod imenom uporabnik vsako pravno ali fizično osebo, ki  uporablja storitve ponudnika telekomunikacijskih storitev.
  V letih svojega delovanja je zavod sprejemno postajo z neprimerne lokacije na Starem gradu konec leta 2001 prestavil na centralni gasilski dom v Kamniku. V sprejemno postajo so montirani novi elementi za sprejem RA in TV kanalov. Sistem omogoča skoraj v celoti neprekinjeno napajanje z električno energijo, saj so vsa ojačevalna mesta daljinsko napajana. Omrežje spada med srednje velike sisteme in enega najstarejših v slovenskem merilu.
  Kabelsko razdelilni sistem omogoča kvaliteten sprejem signalov cca 4620 gospodinjstvom, v analogni programski shemi je trenutno več kot petdeset televizijskih, trideset radijskih programov  od leta 2012  pa je vključenih tudi več kot 122 digitalnih televizijskih programov v SD in HD kakovosti. Zaradi prehoda na sodobnejše tehnologije smo nekoliko osiromašili analogno programsko shemo in vključiti več digitalnih programov v SD in HD kvaliteti.
 Od meseca julija 2012 dalje uporabniki storitev KKS Kamnik lahko po povezavah z drugimi operaterji, ki ponujajo različne programe, sprejemajo še večje število kvalitetnih digitalnih TV in RA programov. Za kodirane, zaklenjene, je v pisarni Zavoda potrebno vzeti brezplačno dekodirno kartico, ki omogoča nemoten sprejem ponujenega.
  O vseh novostih in dodanih vsebinah uporabnike obveščamo s poslanimi zgibankami, ki jih vsakih nekaj mesecev pošiljamo na njihove naslove.
  Od leta 2000 je v ponudbi zavoda tudi kvalitetna povezava v svetovni splet, trenutno to storitev uporablja že skoraj 2500 naročnikov. Ponudnik ISP storitev pa od leta 2007 ponuja v istem kablu tudi IP telefonijo, ki je stroške telefoniranja za uporabnike dodatne storitve prepolovila. V IP telefonijo je vključenih že skoraj 1000 naročnikov. Največ naročnikov se v zadnjih dveh letih odloča za storitev trojček, ki ponuja TV, Internet in IP telefonijo.
  V letih od 2009 do 2011 je Zavod vse daljše linije narejene s koaksialno povezavo nadomestil z modernejšo in zmogljivejšo optično povezavo. Vsi primarni deli so narejeni z optičnimi kabli, ki imajo od 72 do 144 vlaken.
  Optična povezava je narejena od podjetja Calcit na severu do Korenove ceste na jugu sistema. Na vzhodno stran pa je optični kabel položen do Kavrana.  
 Sedemnajstčlanski UO Zavoda, ki je sestavljen tako, da pokriva po naseljih celotno območje, ki je pokrito s signalom, sprejema odločitve o večjih investicijah, ki so pomembne za čim boljše delovanje sistema, seveda na način, da sledi novostim, ki jih prinaša napredek tehnike na tem področju. Zavod se intenzivno pripravlja tudi za vključevanje dodatnih storitev kot so: daljinski nadzor delovanja sistema, priprava programske ponudbe za uporabnike, ki ne bi želeli uporabljati vso storitev (ponudba programov v različnih tematskih paketih), za bolj zahtevne naročnike storitev pa je potrebno pripraviti sistem plačljive televizije po sistemu »plačaj kolikor gledaš«, ter seveda vedno bolj popularno storitev OTTIPTV storitev za tablične prenosnike in pametne GSM telefonske aparate kjer bo naročnikom KKS Kamnik na voljo okoli 50 TV programov.Za sprejem te ponudbe bodo naročniki v pisarni Zavoda prejeli geslo s katerim se bodo lahko povezali na ustrezno aplikacijo.  

V maju 2013  zapisal:
Silvester Burja.

 

Odprta vrata sprejemne postaje KKS Kamnik

11. maja je bil deževen dan in smo zato žal morali Perovanje preložiti na 9. junij, Dež pa ni oviral ogleda kabelsko televizijske sprejemne in razdelilne postaje KKS Kamnik, ki gostuje v Gasilskem domu na Spodnjem Perovem.

Kamniški kabelsko satelitski televizijski sistem KKS Kamnik je začel nastajati daljnega leta 1986 in danes spada med srednje velike sisteme in enega po stažu najstarejših v slovenskem merilu, saj praznuje že 27 let delovanja.

Prva sprejemna postaja za kamniško televizijsko kabelsko omrežje je bila na Starem gradu. Zaradi novih zahtev televizijskega sprejema in razširitve delovanja na področje interneta in IP telefonije je bila ta postaja kaj hitro zastarela in Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik jo je konec leta 2001 preselil v centralni gasilski dom v Kamniku.

Jesen in ŠKD Perovo

Joj kako hitro je prišla jesen…. Po dolgem vročem poletju je bilo nekaj deževnih dni, nekaj hladnih in meglenih juter, na koledarju smo obrnili nov list. nabrali nekaj košar gob, prestavili uro…in glej gozd se je obarval, reke so narasle, presenetil nas je  prvi sneg, ogreli smo stanovanja, prižgali svečke v spomin, še na volišča bomo šli in poizkusili mlado vino pa bodo tu decemberski prazniki.
Kljub neprijaznemu vremenu, za piknik ali kakšno drugačno obliko druženja na prostem, smo se odločili, da vsaj med krompirjevimi počitnicami popestrimo kakšno urico otrokom z našega konca.. V prostorih KS Perovo, smo na toplem izdelovali jesenske šopke iz listov in prijazne duhce, ki preženejo vse težave….aja, pa kostanja naj bo drugo leto več za kostanjev piknik.

Prispevala: Helena Sterle

(kliknite slike za povečan prikaz)

Mladi, stari družimo se radi!

Perovljanom niti poletna vročina ne more do živega. Kraj ponuja razkošje senčnih zaplat, ki se  v pozno popoldanskih urah spremenijo v zabavna  prizorišča poletnih perovskih srečanj.  Da se nam boste naslednje poletje pridružili tudi vi, vam, samo za pokušino, zaupamo nekaj družabnih počitniških utrinkov.

Kresne zgodbe na perovski jasi ob Kamniški Bistrici

Otroško igrišče ob brvi čez Kamniško Bistrico je na kresni večer pravljično oživelo. Helena, kot zna samo ona, je pripovedovala o starih šegah in navadah, zgodbico Kresni večer na jasi pa so otroci požirali z odprtimi usti. Z iskanjem praproti smo dobesedno »preizkusili« moč in pomen kresne noči.  Če verjamete ali ne, kar nekaj se nas je po tem, ko smo praprot dali v čevelj ali žep,  zapletlo v pogovor z mravljami, ptički in drugimi živalicami.

Mlado in staro je pletlo venčke iz poletnega cvetja in trav, iskalo perovski zaklad in se od prijetnega srečanja poslovilo po »kresno«. Ob prižiganju kresničk, smo vanje dahnili dobre  želje, ki so (in niso) preživele spust po vodi …

Kako smo preganjali poletni dolgčas

Na Zikovi ulici je igrišče, ki mu v poletni vročini ni para daleč naokrog. Velika košata drevesa nudijo senco ves dan. Zato se v senčnem razkošju tam razvaja mlado in staro. Imenitno »poletno« prizorišče smo člani ŠKD Dober dan, Perovo (krajše ŠKD-jevci), ob pomoči pridnih osnovnošolk na »počitnicah,  popestrili z družabnimi igrami, likovnimi delavnicami, priročno knjižnico, otroškim sejmarjenjem in »menjalnico« vseh mogočih sličic  ter figuric mladih zbirateljev. Skozi  igro smo se vadili in utrjevali pravila lepega obnašanja na igrišču in za seboj vse pospravili!

Pušelj'c  s torto za perovskega »škrjančka«

Ko nas je naša ŠKD-jevka Barbara povabila na praznovanje očetovega častitljivega jubileja (ja, naš sokrajan Jaka Škrjanc jih je že zaokrožil 90!), smo na  ena, dva, tri  določili perovski »pušelj'c«, ki ga bo obiskal  in »spekli« veliko  torto, brez škodljivega »cukra« in maščob (sestavine prodajajo  v Svilanitovi trgovini).  Bil je vroč predvečer 24.  avgusta, ko smo ga obiskali na domačem vrtu, obkroženega s sorodniki, prijatelji in sosedi.  Z našim prihodom je bilo srečanje, kar se sosedske sestave tiče, popolno. Ko je »pripela » še Lira, je naš slavljenec žarel od sreče. A zapel ni! Po skoraj šest desetletjih petja se je Jaka odločil za pevsko upokojitev. In kar se  Jaka odloči, to drži. Takšen je naš krajan še pri devetdesetih, trden kot skala!

Bilo je čudovito, prijetno, domače, slastno… Bilo je po perovsko!

Kaj nam preostane za konec poletnega perovskega zapisa?! Da se veselimo jesenskega, ki je že tu!

Ivana Skamen, ŠKD Perovo

Kresni večer na Perovem

Ker si v našem društvu prizadevamo za medgeneracijsko povezovanje med krajani Perovega, smo na kresni večer pripravili dogodek, namenjen otrokom, družinam pa tudi vsem drugim, ki so željni druženja na Perovem. Na otroškem igrišču ob brvi čez Kamniško Bistrico je udeležence pričakala Helena Sterle ter jim za uvod na doživet način pripovedovala o starih šegah in navadah ob kresnem večeru. Prav nič manj za udeležence ni bila zanimiva zgodba Kresni večer na jasi, ki so jo še posebej otroci požirali z odprtimi usti in radovednimi ušesi. Po branju in poslušanju 'kresnih zgodb', ko so se vsi udeleženci dodobro seznanili s pomenom in močjo kresne noči, je sledilo iskanje praproti. Vsak jo je položil ali v svoj čevelj ali v žep in zatem preizkusil, ali res drži vraža, da tako opremljen razumeš govorico živali. Nekateri so se tudi poskušali zaplesti v pogovor z mravljami pa ptički in še nekaj drugimi žuželkami …

Otroci so s svojimi starši in starimi starši pletli tudi venčke iz poletnega cvetja in trav. Iskali so tudi dobro skrit perovski zaklad in ko so ga našli, so iz njega za darilo dobili polžkov obesek okoli vratu. Sledilo je slovo, ki je bilo prav posebno, saj je bilo »kresno«. Odvilo se je z dobrimi željami za vse živali, rastline in ljudi, kar je simboliziral prižig »kresničk«, ki so jih mladi udeleženci prižgali in jih spustili po vodi …

Vsi perovski in drugi otroci, ki se dogodka Kresni večer na Perovem niste mogli udeležiti, nam lahko narišete, kar ste doživeli na »svoj« kresni večer. Izdelke nam do 20.7.2012 pošljite na naslov ŠKD Perovo, Zikova ulica 12, 1241 Kamnik. Najboljši izdelki bodo nagrajeni.


(kliknite fotografije za povečan prikaz nato pa še tipko Celoten zaslon levo zgoraj)

Pero-novice iz zbora članov ŠKD Perovo (19.1.2012)

Na Perovem bo dišalo po domače!
Da je namen ustanovitve perovskega društva povezati Perovljane (Zgornje in Spodnje, staroselce in novoselce, ponudnike storitev in dobrin z njihovimi uporabniki) z dogodki, da bo naše Perovo postalo naša draga vas domača, resen in iskren, je temu pritrdil včerajšnji (19. januar novega leta 2012) prvi redni zbor članov ŠKD Perovo. Kajti zbrani so vso pozornost posvetili dogodkom, ki bodo Perovo zaznamovali s prijetnim druženjem.

 

IMG_1390-Small-2Perovo v dogodkih
Perovske žene bodo, kot je nekoč že bil običaj na domu ob perovski »glavni ulici«, z druženjem pričele, na novo bo zaživel perovski velikonočni žegen (nasproti Mlinarjeve domačije), Perovanje ali Ta veseli peromajski dan pa bo majski cvet družabnih dogodkov. Pomladna sezona se bo poslovila z malo pravljičnim kresovanjem. Jesen na Perovem bomo počastili po »kostanjevo«, od leta (perovskega že 771.) pa se bomo poslovili skupaj z modrimi iz Vzhoda, če ne poslovili, pa z njimi vstopili v novo leto. Ustvarjalne delavnice bodo kot vedno zanimive za odrasle in otroke, predvsem pa zelo poučne in koristne pri izdelovanju vseh mogočih pripomočkov in okraskov ob večjih družinskih praznikih.

 

IMG_1360-SmallZdravih nog naokrog
Športni dogodki bodo zvesti spremljevalci vseh večjih perovskih prireditev, če bo volja prava, pa tudi čisto samostojni podvigi kot so pohod na Špico, tek na malo nižji Stari grad, za zdravo telo na kolo – k Lenčku v Domžale (ob Kam.Bistrici) na sladoled ali celo dlje, tja do Perovega pri Grosupljem, ljubkega naselja na dolenjskem hribu. Športno igrišče na Zikovi ulici pa tako ali tako skoraj nikoli ne sameva in letos bo še živahneje.

Dobrodošli Angela in Ivica

Dobrodošli Angela in Ivica

Perovo v besedah in slikah
Da perovsko leto ne bo zašlo v pozabo, bo poskrbel Perovski list. Zopet bodo v njem dogodki in ljudje pripovedovali stare, nove in še »vroče« zgodbe iz perovskega življenja. Simpozij o Perovem bo ali pa tudi ne. Odvisno od skrbno pretehtanih vsebinskih argumentov naših »zgodovinarjev« za ponovitev tako uspešnega simpozija kot je bil lanski.

Na mladih svet stoji in Perovo tudi-dobrodošla Eva in Grega

Na mladih svet stoji in Perovo tudi-dobrodošla Eva in Grega

Na Zboru članov se je govorilo še o
– članarini, ki je samo simbolni donatorski prispevek, ali pa tudi ne, če tega kdo ne zmore, pomembnejša je članska pripadnost, predanost in dejavnost pri izvajanju društvenih dogodkov;
– finančnem načrtu, ki predvideva za izvedbo vseh aktivnosti na letni ravni okoli 5.000 EUR, ki jih bomo poskušali pridobili predvsem s prijavami projektov na razpisih občine Kamnik in od donatorjev (dobrih perovskih poslovnih dobrotnikov).
– društvenih prostorih in perovskih oglaševalskih mestih
– končanih formalnih postopkih v zvezi z registracijo društva in spletni strani, ki živi!

Dobrodošla Barbara in hvala, ker boš tudi ti skrbela za oživitev perovskih običajev

Dobrodošla Barbara in hvala, ker boš tudi ti skrbela za oživitev perovskih običajev

Še enkrat – odprtost društva za vse!
Če ste veseli in to želite tudi drugim, če ste osamljeni ali samo čutite z osamljenimi, če ste ustvarjalni in želite svoje znanje in spretnosti prenesti na druge in če želite, da vaš kraj postane – vaš domači kraj – v a b l j e n i !
In čisto za konec res vesela in vzpodbudna »pero-novica«: včeraj so se naši perovski družini ŠKD Dober dan, Perovo pridružili: Angela, Ivica, Eva, Grega in Barbara.

Peronovičarka IS

 

Ustanovitev Športnega kulturnega društva Dober dan, Perovo

Dne 9. novembra smo se Marjeta Humar, Helena Sterle, Jurij Reščič, Marta Zabret, Janez Majcenovič, Branko Novak, Špela Grošelj, Saša Mejač, Tatjana Hlačer, Barbara Novak, Katja Trotošek, Goran Završnik in Ivana Skamen zbrali v gostilni Vovk na Perovem z namenom, da bi ustanovili Športno kulturno društvo Dober dan, Perovo. Zboru so prisostvovali tudi povabljeni krajani iz Perovega z Grosupljega (zaradi dogovora o pobratenju in nadaljnjega povezovanja), in sicer Marjan Boštjančič, Boštjan Podržaj in Aleš Slabe.

Namen ustanovitve perovskega društva in samega društva je Spodnje in Zgornje Perovo tesneje povezati s kulturnimi, športnimi, družabnimi, humanitarnimi in drugimi dogodki. Vse našteto s ciljem, da poglobimo naše družbeno, socialno in krajevno sobivanje, ki iz vidika strukture prebivalcev zajema staroselce, novoselce, Zgornje Perovčane in Spodnje Perovčane – dve KS v enem »kraju« – Perovo, kulturni, športni in generacijski človeški potencial … Še več, pogledati čez »mejo« kamniškega Perovega tja do grosupeljskega Perovega in morda še dlje.

Nekaj fotografij z ustanovnega zbora ŠKD Perovo (Foto: Branko Novak)

Nekaj slikovitih uvodnih besed in prispodob je po nagovoru sklicateljice ustanovnega zbora Katje Trotošek prispeval Janez Majcenovič, ki smisel delovanja društva vidi v odkrivanju in povezovanu svojega kraja in ljudi, pa naj bo to preko preteklih podob in dogodkov, ko je bilo Perovo »luštna« predmestna vas, ali sedanjih, ko je Perovo precej vaškega izgleda izgubilo na račun zabetonirane njive stolpnic.

Sprejem temeljnega akta društva in imenovanje članov organov društva
Prisotni na ustanovnem zboru so sprejeli statut društva in izvolili člane za organe društva. Za predsednico društva je bila soglasno izvoljena Katja Trotošek (ki je tudi zakonita zastopnica društva), za podpredsednico in tajnico Ivana Skamen in za blagajničarko Špela Grošelj. Člani upravnega odbora društva so Saša Mejač, Barbara Novak, Helena Sterle, Marta Zabret in Goran Završnik. Člani nadzornega odbora društva so Tatjana Hlačer, Janez Majcenovič in Jurij Reščič. Člani častnega razsodišča so Marjeta Humar, Maruša Kožman in Branko Novak.

Za izvajanje konkretnih aktivnosti se bodo znotraj društva oblikovale posamzene sekcije (za šport, za dramsko igro, za glasilo in druge publikacije, za perovske ljudske običaje, za strokovna in protokolarna srečanja in še sekcija pevcev, perovske mladine, perovskih seniorjev …).

Program društva za leto 2012
Prisotni na ustanovnem zboru so sprejeli tudi okvirni program dela ŠKD Perovo za leto 2012. Ta ohranja nekaj »starih« dogodkov in prireditev, ki jih je skupina Perovljanov, na ustanovnem zboru društva prisotnih in tudi pobudnikov za ustanovitev društva, že doslej izvajala (zaradi formalnosti) pod okriljem sveta KS Perovo (Perovanje, simpozij, Perovski list, ustvarjalne delavnice …), dodaja pa nekaj novih aktivnosti, ki sledijo nalogam in ciljem društva, zapisanih v njegovem statutu:

• Perovske maškare (Pustovanje) – v času pustovanja 2012
• Dan žena – 8. 2. 2012
• Perovski velikonočni žegen – velika sobota 2012 (7. 4. 2012)
• Perovanje – 8. 5. 2012
• Perovska (kresna) noč – med 20. – 24. 6. 2012
• Kostanjev piknik – v času zrelega kostanja
• Simpozij Perovo – 15. 11. 2012
• Perovski list – 6. 12. 2012
• Prihod Modrih z Vzhoda (Sveti trije kralji) – december 2012
• Športna srečanja (pohodi, nogomet, kolesarjenje,….) – po dogovoru
• Helenine delavnice – po dogovoru
• Tatjanine delavnice – po dogovoru
• Postavitev spletne strani in njeno urejanje – takoj po registraciji društva

Društvo uradno registrirano
V register društev Upravne enote Kamnik, se je Športno kulturno društvo Dober dan, Perovo (skrajšano ime društva ŠKD Perovo) s sedežem na Zikovi ulici 12 v Kamniku vpisalo 4.1.2012. Kot zakonita zastopnica društva se je vpisala Katja Trotošek. Društvo je prejelo matično številko 4038894.
V poslovni register Slovenije (AJPES) je bilo društvo vpisano 6.1.2012.
ŠKD Perovo potrebuje še davčno številko in številko tekočega računa.

Odprtost društva za vse
Člani upravnega odbora ŠKD Perovo so soglasno na ustanovnem zboru sprejeli sklep, da mora biti članarina za društvo simbolična, saj se želi v delovanje društva pritegniti čim več krajanov Perovega, pravnih oseb na tem področju pa tudi prebivalcev in pravnih oseb iz drugih predelov Kamnika in Slovenije. Članarina za fizične osebe tako znaša 10 EUR (lahko več, odvisno od volje in materialne sposobnosti posameznika), za »poslovne« subjekte 50 EUR, mladina do 18 leta starosti in študenti so oproščeni plačila članarine.